© 2019 by SS TRANSPORT

Marbella, Spain | Stockholm, Sweden  | info@sstransport.se | Tel: +46 70 894 21 98

SS TRANSPORT REGLER & VILLKOR

Biltransporter eller sk bilbärgningar  skall bokas via mail eller på formulär på företagets hemsida.
Eventuella ombokningar eller ändringar skall också föreges skriftligen.
Bokningen är endast bekräftad då kunden erhållit ett bekräftelsemail.


Svenska Åkeriförbundets ansvarighetsbestämmelser gäller med nedanstående undantag:

Godset skall vara helt iordningställt för transport och eventuella förbehåll meddelade
innan transporten påbörjas. Tex Skador, speciell utrustning, i och utanför bilen.


SS Transport ansvar börjar när transportören omhändertager godset för lastning.

Vid reservation av framtida boknings  datum/destination, så kräver vi 100% av priset inbetalt innan  biltransportens avgångs datum.  
Detta för att reservera samt försäkra din plats, tid och destination.  


Avbokning måste skickas  max 48h innan körnings datumet, om inte debiteras  kunden 10% av körningen. 

Våra priser för företag är alltid 17.000:- + moms, inom EU. Men för privat personer 17.000:-  ink moms. 

SS Transport's ansvar upphör när godset levererats på  överenskommen plats.


Före omhändertagandet och efter leveransen står således avsändare respektive mottagare för risk och försäkring.

Vi råder dig att ditt fordon  ska ha helförsäkrad när den ska transporteras.
Om  ditt fordon inte har försäkring (Avställd eller race bil) så står ni helt för ansvaret . 


SS Transport ansvarar inte för förlust av eller skada på gods av följande orsaker:

 

 • Fel eller försummelse av avsändare, mottagare eller deras ombud.
   

 • Godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage.
   

 • Inget ansvar tas gällande eventuell  försämring eller skador som uppkommer vid
  transport av skadade & krockade fordon samt skrotfärdiga fordon , vare sig gällande fordonet ,markytan eller föremål / lasthjälpmedel som placerats  under fordonet.

   

 • Omständigheter utanför transportörens kontroll och sjötransporter utförda
  av rederi, där rederiets transportvillkor gäller.

   

 • SS Transport  har rätt att neka transportuppdrag utan vidare förklaring vid misstanke om kriminellt uppsåt , eller andra oegentligheter i samband med bokningen.
  SS Transport förbehåller sig även rätten att neka transportuppdrag från kunder som uppför sig hotfullt vid bokning , mot chaufför, eller annan personal, eljest  inte accepterar gällande transportvillkor.

   

 • Vägrar mottagaren av bilen att ta emot bilen debiteras transportköparen för eventuellt nya kostnader som uppstår som en följd av denna vägran såsom väntetid, uppställning eller returtransport.


Reklamation beträffande eventuell transportskada ska göras omgående till SS Transport, eller senast inom 24 timmar eller närmaste vardag efter mottagandet. Reklamation skall göras skriftligen.
Bilder samt förklaring av eventuell transportskada skickas till: info(at)SS Transport

Reklamationer som inkommer senare än 24 timmar beaktas ej. 


 

 
 

MED MER ÄN 35 ÅRS ERFARENHET INOM TRANSPORT

SS TRANSPORT har med flera års erfarenhet inom biltransport och gods transport agerat som
aktörer i flertalet länder, från USA till Europa. Med våra välutbildade och erfarna chafförer 
har vi tillsammans skapat det bästa teamet för att erbjuda dig som kund den bästa, prisvärda och säkraste bil transportservicen på marknaden idag.  

Vi är din biltransport mellan Sverige och Spanien